Fredensborg School

Fredensborg School
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect