Frederiksborg High School

Frederiksborg Highschool
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect